Pogotowie
elektryczne
24/7

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne

Wykonujemy przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniach, domach, budynkach usługowych i użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Warszawskiej w miejscowościach jak Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Legionowo i innych miejscowościach aglomeracji stołecznej.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwo osobom, które znajdują się w pobliżu instalacji elektrycznej oraz w miejscach, gdzie się znajdują, jak np. w miejscu pracy czy w domu. Poprawnie działająca elektryka może ochronić przed porażeniem prądu. Z tego też powodu elektryk powinien systematycznie wykonywać pomiary elektryczne całej instalacji.

Cele dokonywanych pomiarów elektrycznych

Podczas pierwszej fazy, pomiary elektryczne dotyczą dokładnych oględzin i sprawdzeniu podłączenia przewodów. Ponadto kontakty powinny być prawidłowo przymocowane, a także gniazda nie znajdują się zbyt blisko źródeł wody, tj. umywalki, wanny i prysznica. Następnie wykonuje się pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej. Polega to na dokonaniu pomiaru natężenia prądu, który płynie przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego.

Kolejnym krokiem są pomiary elektryczne pętli zwarcia, czyli upewnienie się, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa działa w sposób poprawny. Zwieńczeniem oględzin jest kontrola skuteczności ochrony przeciwpożarowej, czyli sprawdzenie, czy wyłącznik różnicowo-prądowy odłącza zasilanie, gdy na metalowej obudowie pojawia się napięcie.

Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych

Jak często należy przeprowadzać pomiary elektryczne? Na podstawie ustawy o prawie budowlanym, każdy właściciel budynku ma obowiązek przeprowadzania badania elektrycznego nie rzadziej niż 5 lat temu. Termin ten ulega skróceniu, wówczas gdy niekorzystne warunki atmosferyczne doprowadzą do uszkodzenia budynku lub wystąpi bezpośrednie zagrożenie tego typu uszkodzeń.

Częstotliwość sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej zależy od jej rodzaju i wyposażenia. Powinno następować w krótszym czasie, gdy kwestia dotyczy miejsc pracy oraz pomieszczeń, gdzie występuje wzmożone ryzyko porażenia, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją. Oprócz tego pomiary elektryczne muszą być wykonywane w sposób bezpieczny, co oznacza, że wymagają zastosowania tylko i wyłącznie przyrządów pomiarowych. Narzędzia tego typu są poddawane działaniu napięcia roboczego.

 

  • Pomiary elektryczne Warszawa
    Pomiary elektryczne Warszawa