Pogotowie
elektryczne
24/7

Systemy oddymiania grawitacyjnego

Instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Systemy oddymiania Warszawa - Technika 24h

Wykonujemy instalacje i przeglądy systemu oddymiania grawitacyjnego na terenie Aglomeracji Warszawskiej w miejscowościach jak Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Legionowo i innych miejscowościach aglomeracji stołecznej.

Systemy oddymiania służą do usuwania, bądź zmniejszania stężenia dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnych związków z zagrożonej strefy. W ten sposób znacząco zostaje podniesiony poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonych budynkach. Zastosowanie systemów oddymiania ułatwia również ewentualną ewakuację ludzi, umożliwia wprowadzenie jednostek ratowniczych w celu szybszego zlokalizowania i usunięcia zagrożenia (np. źródła pożaru). Systemy oddymiania podobnie jak systemy alarmowe wyposażone są w specjalistyczne czujki dymowe. Czujki te są podłączone do centrali, która steruje siłownikami klap dymowych. W przypadku wykrycia dymu czujki przekazują sygnał do centrali, a ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe. Klapy te mogą również zostać otworzone bezpośrednio przez samego użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego. W celu polepszenia działania całego systemu w dolnej części budynku instalowane są dodatkowe, otwierane automatycznie elementy wentylacyjne ułatwiające dopływ świeżego powietrza. W przypadku braku zagrożeń cały system może służyć jako naturalny system wentylacyjny. Systemy przewietrzania, to kontrolowana wymiana powietrza w ściśle określonych pomieszczeniach, dzięki precyzyjnemu sterowaniu otwarciem okien fasadowych oraz innych urządzeń wentylacyjnych. Systemy te wykorzystują naturalne źródła energii w powiązaniu z podstawowymi prawami z zakresu fizyki budowli. Zapewnia to zdrowy i przyjazny klimat wewnątrz budynku.