Pogotowie
elektryczne
24/7

Instalacje elektryczne

Montaż, modernizacja i serwis instalacji elektrycznych dla budownictwa mieszkaniowego

Instalacje elektryczne warszawa - Technika 24h

Montaż nowych instalacji elektrycznych

Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznych

Serwis i naprawa instalacji elektrycznych

Nadzór i przeglądy konserwatorskie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne wykonujemy na terenie Aglomeracji Warszawskiej w miejscowościach jak Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Legionowo i innych miejscowościach aglomeracji stołecznej.

 

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Instalacja elektryczna niskonapięciowa jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczona do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Potocznie, jako instalację elektryczną rozumie się często tylko ułożenie na stałe przewodów elektrycznych.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:

  • przyłącze i złącze kablowe,
  • tablicę rozdzielczą,
  • piony i linie zasilające,
  • instalację odbiorczą,
  • odpowiednią liczbę obwodów.

Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze, wraz z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.

Instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o umiarkowanym poborze mocy (nie przekraczającym zazwyczaj 100 kVA) są zasilane z sieci rozdzielczych niskiego napięcia.